Výzva politikům

Protikorupční výzva pro politiky je náš další unikátní projekt.

Cílem činnosti je získávat autentické reakce osob v korupcí ohroženém prostředí, budou-li konfrontovány korupčním jednáním, např. nabídkou úplatku. Na tom pracujeme již několik let a v rámci tohoto projektu jsme už oslovili víc jak 800 politiků všech úrovní vč. poslanecké sněmovny, Senátu a Europarlamentu. V rámci této výzvy mají politici možnost stát se signatářem našeho veřejného protikorupčního kodexu Lovce korupčníků a už více jak 70 z oslovených, tak učinilo.

Veřejný protikorupční kodex může sice působit ve smyslu „papír snese všechno“, nicméně s ohledem na výsledky (jen 5% signatářů z oslovených) je evidentní, že jistá psychologie, která se skrývá ve veřejné deklaraci nejúčinnější reakce na korupční jednání, funguje velmi dobře. Dokonce tak dobře, že celá čtvrtina ověřených reakcí nejen od vrcholových politiků, deklaruje spáchání trestného činu, než aby korupčníky „vyplašili“. Ano, nezájem korupčníky lovit, tak vypadá skutečný reálný obraz mnoha politiků, navzdory všudypřítomným protikorupčním odrhovačkám.

STATS.LK30102017

Tento projekt i nadále běží a další reakce shromažďujeme. Jste-li politik či politička, máte samozřejmě možnost se ke kodexu Lovce korupčníků přihlásit. Získáte nejen naší podporu, ale i důvěru občanů.

Stačí kodex Lovce Korupčníka vytisknout, vyplnit, podepsat a sken zaslat na náš email.

Podrobné informace o projektu vč. statistik. dat naleznete zde.