Věra Ježková

Sama proti korporacím, sama proti miliardovým škodám

ZDROJ: www.nfpk.cz

Věra Ježková je absolventkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracovala 18 let v Severočeských dolech – v nynější dceřiné společnosti ČEZu. Z pozice akcionářky ČEZu upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive před jeho záměrem obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč. ČEZ totiž tvrdí, že její ekonomická návratnost nastane po 25 až 30 letech jejího provozu s tím, že bude celou dobu zásobována pouze uhlím z přilehlého Dolu Nástup Tušimice (dále jen DNT). Při jejím zprovoznění v roce 2015 by muselo být k dispozici do let 2039 až 2044. V rozporu s tím manažeři Severočeských dolů v dokumentaci pro další těžbu uhlí sami uvedli, že jej ve zmíněném dole po roce 2029 zbyde pouze 18 milionů tun. Ty by však stačily pouze na necelé dva roky omezeného provozu obnovených bloků elektráren Tušimice a Prunéřov. To znamená, že varování Věry Ježkové o nedostatku uhlí na DNT je oprávněné a za této situace by byla tato investice pro ČEZ ztrátová v řádu mnoha miliard Kč. Veřejná zakázka na modernizaci elektrárny Prunéřov byla mimo jiné přidělena také společnosti Škoda Power a to v době, kdy ředitelem společnosti ČEZ byl Martin Roman. Existují indicie, že za hlavním dodavatelem Škoda Power stojí právě Martin Roman.

Věra Ježková, díky svým odvážným aktivitám, musela čelit silným lobbistickým tlakům, nepříjemným anonymním vzkazům a smyšleným stížnostem, které měly vést ke ztrátě jejího zaměstnání na Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR).

více na: http://www.nfpk.cz/vera-jezkova

Autoři projektu Bonzák Korupce vyjadřují paní Ježkové hluboký respekt!