Politická mafie v čele boje proti demokracii I.

Úvod 

Etablované politické strany či etablovaní politici v posledních letech učinili v rámci tradičního politického boje několik poměrně děsivých kroků za hranicí demokracie. Nejzářivějším zdrojem diktátorských metod je, k vašemu nemilému úžasu, TOP 09. Její schopnost používat totalitní metody v rámci demokratického politicko-konkurenčního boje jsou navíc s neuvěřitelnou slepostí, pasivitou a dokonce proaktivitou novinářů, komentátorů či ideologicky zcela odlišných politických subjektů, ve společnosti směle legitimizovány  a procházejí tak bez hlubšího zamyšlení hlavami nejen pražských (nejvíce slyšitelných) pseudoelitářů, ale i skutečných elit.
Pro jistotu tedy dodávám; NE, Andrej Babiš neohrožuje naší demokracii! Je to přesně naopak. Ohrožují ji etablované strany, respektive etablovaní kariérní politici vč. Miloše Zemana a jeho okolí.
Absurdní tvrzení? Zbláznil jsem se? Nikoliv.

Svá tvrzení, která pro mnohé obrací „realitu“ vzhůru nohama, a která jdou zcela proti urputně protlačované tezi „Andrej Babiš ohrožuje demokracii“, se samozřejmě pokusím, kromě osobních spekulací, věcně a logicky obhájit v několika následujících článcích vč. uvedení konkrétních protidemokratických kroků etablovaných stran. Celý problém je natolik vážný a složitý, že je nezbytné ho tématicky rozdělit na několik článků. Nejde tu totiž jen o reálné politické kroky, ale i o politický marketing, základní principy demokracie, psychologie toku informací a jiné faktory, které nám zásadně zkreslují obraz.
Mohu Vám přislíbit, že tím pravděpodobně naseru vlastně všechny příslušníky hlavních názorových proudů a veškeré nositele mainstreamových politických “pravd”,  ať už zleva nebo zprava. Přesto se pokusím, v zájmu boje s korupcí a ochrany demokracie, zhodnotit pro všechny voliče, mé pětileté zkušenosti, coby protikorupčního aktivisty, který měl možnost nahlédnout do zákulisí politiky a vidět ji jinýma očima, vnímat detaily a mít čas o nich přemýšlet.

Celá politická situace v ČR mi značně připomíná notoricky známého Orwella a jeho neméně slavný citát z knihy 1984, popisující jakousi zrcadlovou realitu, kde: „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla“. Tento, pro mnohé už možná alergenní citát, můžeme dnes velmi často slýchat v souvislosti s kritikou Evropské unie a nechť uzná každý sám, do jaké míry je oprávněný. Nicméně fakt, že právě TOP 09 je hlavní představitel ortodoxního eurohujerství, může být zajímavým poznatkem a dalším dílkem do skládačky hlubokého problému, na jehož konci stojí TOP 09 jako hlavní představitel nové formy totality. Orwellův citát tak není použit jako tradiční antisystémové klišé nějakých anarchistických kroužků, ale zcela jako adekvátní shrnutí aktuálních událostí.

Zlo je dobro, svoboda je nařízena, manipulace je síla

     Na principu zrcadlové reality vyplývající z výše uvedené parafráze Orwelova citátu bych vám rád přiblížil současnou politickou situaci. K pochopení všech okolností ovšem vede dlouhá, leč mnou – v zájmu čtenářů – nedobrovolně a drasticky zkrácená cesta shrnutí a poučení z historie, definování metod politického boje a především k požadavku, zde uvedeným informacím věcně a lidsky naslouchat. Zapomeňte, že jste příznivec TOPky, ČSSD, hnutí ANO, STAN, Lidovců, Pirátů, Zelených či Tasmánských čertů. Vraťte se na začátek. A to i přes egocentrický nesouhlas, který patrně pocítí nejen oběti oné síly manipulace, ale i těch, kteří svou roli užitečných idiotů latentní totality hrají vědomě a dobrovolně.

Celá tato volební série článků bude smícháním faktické argumentace dokazující totalitní sklony našich etablovaných politiků s mým osobním „filozofováním“ a spekulováním o tom, proč takto masivně zmanipulovanou realitu konzumujeme. Proč selhávají základní demokratické pilíře. Proč se hlídací psi demokracie mění ve vlky, kteří ji cupují. Proč selhávají intelektuální, umělecké a morální elity. Bude to náročné, dlouhé a pro někoho jistě bláznivé čtení. Možná se mýlím, možná ne, přesto prosím čtenáře, aby si sáhli do svědomí a se zde získanými informacemi zodpovědně naložili.

Na konci této série rozhodně nebude mé doporučení volit Andreje Babiše, ale moje obhájené a hluboké přesvědčení, že etablované strany či politici v čele s TOP 09, jsou v současnosti největší hrozbou pro naší demokracii a taktéž jsou zásadními hráči v masivní systémové korupci. Že právě etablované strany za falešnou oponou demokracie, nejvíce demokracii rozkládají. A také chci nastínit jediné řešení této situace, které je v rukách nás voličů – volit novou generaci politiků v nových stranách a hnutích. Je potřeba useknout hlavu hada.

Jan Hanák 10. 10. 2017

V dalším díle: 

V II. díle, se budu zabývat otázkou, proč zastávám zcela odlišný a poměrně ojedinělý názor, proč vidím to, co ostatní ne. Ačkoliv chápu, že většina čtenářů čeká na konkrétní příklady protidemokratického chování etablovaných stran, než se k nim dostaneme, musíme se všichni od svazujících manipulací oprostit. Najít čistý úhel pohledu na problém a zcela odfiltrovat politickou omáčku, tisíce rušivých píčovin v podobě trollů, anonymů a prázdných politických klišé. Cílem článku je dát všem možnost se zastavit a resetovat, nebýt ve vleku informačního přetlaku, mediálních a marketingových manipulací. Vstoupit do faktické části mentálně očištěn od polického hnoje, který do nás politici a třetí strany cpou všemi kanály, protože skutečně věcné kritiky a důvěryhodné argumentace, je na straně etablovaných stran zoufale málo.