Pro financování naší činnosti používáme jednoduchou a férovou politiku přímého dárcovství od soukromých osob či tradiční podnikatelské politiky, tj. odměna za práci. Nevyužíváme veřejné prostředky, které jsou alokovány bez přímého souhlasu dárců (občanů).

Tato politika nám podstatně komplikuje financování a většinu činnosti odvádíme v podstatě zadarmo, případně hradíme z našich zdrojů (pracovních příjmů).

Pokud Vás náš projekt zaujal a připadá Vám užitečný, budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek. Více zde.

Financování:

Září 2013 zahájení projektu – Listopad 2017

Veřejné zdroje, dotace, evropské fondy:

  • 0,00 Kč

nečerpali jsme, nečerpáme, neplánujeme čerpat.

 

Crowdfunding (sbírka) mezi našimi signatáři:

Signatáři našeho kodexu nám často v komunikaci vyjadřovali ochotu případné pomoci, pokud bychom cokoliv potřebovali. Proto jsme se po několika letech obrátili s žádostí o jakoukoliv finanční podporu na víc jak 70 našich signatářů. Výsledek vidíte níže.

Smlouva obsahuje speciální ustanovení o zachování plné nezávislosti pro naší iniciativu a nemožnost vymáhat jakoukoliv protislužbu za finanční dar.

Finančně nás podpořili tito signatáři kodexu Lovec Korupčníků:

  • Březen 2015 – Andrej Babiš: 150 000,00 Kč 

Protikorupční činnost

Protikorupční činnost zahrnuje informační a základní právní poradenství, protikorupční systémy pro firmy, instituce či úřady a protikorupční osvěta. Základní podmínku pro jakoukoliv spolupráci je zachování nezávislosti pro naší iniciativu.