Autentické reakce na korupci

Autentické reakce na korupci

 

 

CO JE CÍLEM SHROMAŽĎOVÁNÍ A UVEŘEJŇOVÁNÍ AUTENTICKÝCH REAKCÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ?

Autentické reakce na korupční jednání přímo od jednotlivých politiků nám ukazují nejen jejich obecnou znalost korupční problematiky a protikorupčních zákonů, ale i míru protikorupčního nebo naopak korupčního potenciálu. Podle tohoto klíče pak mohou občané volit, kroužkovat a dokonce sami strany obsazovat či navrhovat politiky do svých funkcí či rizikových (korupcí ohrožených) pozic.

JAK REAKCE ZÍSKÁVÁME?

Reakce nám sdělují sami politici, podnikatelé a další oslovení písemně či osobně, nepraktikujeme tzv. agenty či provokace, takové jednání se nám příčí. Jednotlivé reakce kategorizujeme do jedné z 5 kategorií (viz níže), což bohatě stačí k vytvoření si věrohodného obrázku o protikorupčním či naopak korupčním potenciálu daného politika. Reakce je poměrně jasný vzkaz voličům, ale taktéž korupčníkům, lobbistům, spolustraníkům a s tímto efektem zejména oslovení politici počítají.

Pravdivost reakce?

Samozřejmě nedisponujeme křišťálovou koulí, abychom potvrdili, zda dotazovaná osoba odpovídá pravdivě. Ovšem stejně tak nedisponují křišťálovou koulí ani korupčníci. Klíč je v tom, že pokud bude chtít korupčník zjistit pravdu, má jedinou možnost – zřejmě tušíte jakou. V neposlední řadě je i poměrně důležitá psychologie veřejných deklarací, která má evidentně pro některé větší sílu, než jakýkoliv protikorupční zákon.

KOHO PODPORUJEME A JAKÁ REAKCE JE NEJÚČINNĚJŠÍ?

S plnou odpovědnosti podporujeme politiky, kteří se stanou signatáři našeho kodexu Lovce Korupčníků , neboť ten definuje jednoznačně nejúčinnější reakci na korupční jednání. A také proto, že jim psychologie veřejné deklarace nebrání chovat se maximálně odpovědně a doslova vyplašit korupčníky, což je problém pro většinu politiků, jak je patrné z našich výsledků.

 

Nejčastější deklarované reakce na korupční jednání?

1. Pozdržím, oznámím a budu spolupracovat s PČR – signatáři našeho protikorupčního kodexu.

2. Odmítnu a oznámím – riziková, leč zákonná reakce. K potrestání korupčníku většinou nedojde.

3. Neodpovídám konkrétně – bojím se veřejně sdělit své stanovisko na velmi jednoduchou otázku. Jako osoba v rizikovém prostředí si nechci zavřít před občany ani korupčníky zadní vrátka.

4. Odmítnu a neoznámím – protizákonná reakce! Osoba, která nám takto odpoví, nejen že deklaruje spáchání trestného činu (§368 tr. Z.), ale taktéž umožní korupčníkovi vylepšovat úplatek a dál uplácet. Potrestání korupčníka je zcela vyloučené. Takové osoby jsou extrémně rizikové, nejen pro svůj vstřícný postoj ke korupčníkům, který sdělují veřejně.

A co s tím?

Podporujme a volme politiky, kteří se nebojí veřejně vzkázat korupčníkům, že jsou korupčníci pro ně lovná zvěř. Podporujme Lovce Korupčníků!

 

Důsledky a skrytá nebezpečí jednotlivých deklarací na korupční jednání.

V zásadě můžeme všechny reakce kategorizovat do 5 variant. Ačkoliv mohou deklarované reakce jednotlivými politiky působit úsměvně a pro nás, jako občany, až naivně, psychologický, ale i odborný aspekt jednotlivých deklarací nemůžeme podceňovat.

A především můžeme vyloučit jakýkoliv populistický rozměr deklarací, neboť celkové výsledky jasně dokazují, že žádná varianta nedosahuje takové četnosti, aby mohla být nazvána populistickou. Jinými slovy, pokud bychom měli v reakcích populismus k získávání politických bodů, pravděpodobně by taková varianta dosahovala 90% a víc.

Faktem ovšem je, že žádná odpověď nedosahuje ani 40%. Dokonce deklarace spáchání protiprávního jednání, tj. neoznámení korupčního jednání dosahuje přes 20%. Jak je to možné? Bojí se snad politici, že by je nikdo, po veřejné deklarací kvalitního oznamování korupce, nekorumpoval?

Varianty deklarací na korupční jednání (pořadí dle přiloženého grafu):

1. Pozdržím a oznámím – podepisuji protikorupční kodex

Je nejúčinnější reakce na korupční jednání. K posílení její důvěryhodnosti musí oslovený podepsat náš protikorupční kodex. Stalo-li se tak, politik je pro nás z protikorupčního hlediska naprosto věrohodný a budeme jej podporovat nejen ve volbách a bez ohledu na politickou příslušnost.

Tato možnost v podstatě jako jediná, umožňuje získání důkazů a s tím všechny spojené věci, jako zabránění škody, odhalení a potrestání pachatelů. Nemusíme snad spekulovat o tom, že žádný sebelepší zákon nezabrání páchání trestné činnosti, nicméně naučit se chytat pachatele, je základ, který dokážeme.

Pro pochopení účinnosti a důsledků této reakce doporučujeme přečíst informace o ostatních deklaracích, neboť v mnoha případech narazíte na zásadní a i skandální souvislosti.

2. Nevyjadřuji se konkrétně

Interně takovým politikům říkáme „výhybka“ a samozřejmě pro občany to není nic nového. Jedná se o politika, který dokáže mluvit dlouhé hodiny o všem možném, ale odpovědět na otázku neumí. A přesně i takové reakce nám chodí, ačkoliv jsme jednoduchost, srozumitelnost a formulaci otázky vyšperkovali maximálně blbovzdorně, výhybky jsou prostě výhybky.

Takové politiky nedoporučujeme volit, protože jejich naučená mechanická rétorika nemá nic společného s jejich politickým vědomím, což nám mnozí dlouhodobě prokazují i v jiných oblastech, nejen protikorupčních. Nenechme se oblbnout prázdnou či populistickou rétorikou!

Níže se můžete podívat na příklady výhybek:

„Nikdy mi úplatek nebyl nabídnut a ani nebude“
 – My se ovšem neptáme, zda politikovi byl nabídnut úplatek, nepochybujeme o tom, že vzhledem k množství těchto reakcí, korupčníci vlastně neexistují a stejně tak se neptáme na funkčnost politikovi křišťálové koule.

„Zachovám se samozřejmě protikorupčně“
 – To je úctyhodné! Určitě lepší, než deklarovat, že úplatek přijmete nebo se zachováte korupčně.

„Jsem znám tím, že úplatky neberu“
– doplníme jen „Váš Miloslav Ransdorf“.

3. Pozdržím a oznámím – nepodepisuji protikorupční kodex

Tato deklarace znamená, že politik sice zvolil nejúčinnější metodu reakce na korupční jednání, nicméně nám jí nepotvrdil podepsáním veřejného protikorupčního kodexu.

S ohledem na klesající důvěru občanů v politickou reprezentaci, evidentně nejen nám, ale i dalším občanům, opravdu už nestačí, co politik říká, ale primárně nás zajímá, co dělá. A pokud politik není ochoten věnovat dvě minuty podpisu kodexu dle našich pravidel, zejména proto, že s jeho principiálním zněním nemá problém, nelze takového „výřečného“ politika z naší strany podporovat, už proto, že my občané jej platíme, šatíme, živíme.

4. Odmítnu a neoznámím – deklarace protiprávního jednání!

Tuto reakci považujeme za naprosto skandální z mnoha důvodů a právě tato deklarace stojí za tristním stavem nejen naší politiky z pohledu korupce. Byla to naše protikorupční iniciativa, která jako první objevila fakt, že právě představitelé právního státu, tj. politici, jsou ochotni deklarovat spáchání trestného činu, než aby trestali korupčníky a veřejně jim to řekli.

Důsledky této reakce na korupční jednání heslovitě:

* Korupčník získá možnost vylepšovat úplatek až do fáze „každý má svou cenu“.

* Korupčník získá beztrestnost

* Korupčník může dál uplácet

* Korupčník může uplatit nadřízeného, který se o „odmítače“ postará.

* Korupčník může páchat další škodu

* Korupčník může na „odmítače“ aplikovat tzv. negativní korupci (vydírání, pronásledování aj.), z čehož je cesta o mnoho složitější, než z formální nabídky úplatku.

* Politik, který deklaruje pouhé odmítnutí, přiznává budoucí spáchání trestného činu (§368)

* Politik, který deklaruje pouhé odmítnutí, nezná elementární zákony.

* Politik, který deklaruje pouhé odmítnutí, může být příčinou existence tzv. kmotrů, tj. osob, o kterých je veřejnost a média přesvědčena, že se živí korupcí, ale nejsou potrestáni.

* Politik, který deklaruje pouhé odmítnutí, je obrovským rizikem nejen proto, že nerespektuje zákony této země (vybírá si, které bude respektovat, místo jejich legitimní změny), ale zároveň tento despekt šíří mezi své voliče a vrací naší demokracii zpět.

* Politik, který deklaruje pouhé odmítnutí, nepatří na žádnou řídící či zákonodárnou pozici – jednoznačně!

Proč politik deklaruje spáchání trestného činu a beztrestnost pro korupčníka necháme na voličích, ale za nás je tato vstřícnost ke korupčníkům naprosto nepřípustná a takový politik je zaslouženě v rizikových osobách z protikorupčního pohledu.

5. Odmítnu a oznámím

Tato reakce je sice zákonná, interně jí říkáme „pro sraby“, ovšem uznáváme i názor, že je pro fanoušky adrenalinových sportů. Z několika důvodů:

* Tato reakce neumožní získání věrohodných důkazů a obvinění může být vedeno pouze ve formátu „slova proti slovu“.

* Takové oznámení většinou končí odložením případu.

* Taková oznámení mají největší frekvenci odvetných oznámení a mediální diskreditace oznamovatelů, neboť korupčník má většinou prostředky nejen na kvalitní právní servis k podání trestních oznámení a žalob na ochranu osobnosti, ale taktéž na vstřícnější přístup některých medií.

Politik, který deklaruje tuto reakci, se sice ničeho špatného z pohledu zákona nedopouští, evidentně na rozdíl od mnoha politiků zná platné zákony, nicméně z výše uvedených údajů je snad každému jasné, že účinnost této reakce, oproti druhé zákonné, je naprosto mizivá. Podle nás je politika mj. o odvaze a selském rozumu. Zda těmito faktory disponuje politik, který nám deklaruje bezzubou reakci na korupční jednání, necháme na voličích.

STATS.LK30102017

LOVCI KORUPČNÍKŮ

signatáři našeho protikorupčního kodexu

Celkový počet signatářů

 • Procent z oslovených 7%

4 politické subjekty s nejvyšším potenciálem lovit korupčníky!

Rozložení reakcí v subjektu

počet Lovců korupčníků

Rozložení reakcí v subjektu

Počet Lovců korupčníků

Rozložení reakcí v subjektu

Počet Lovců korupčníků

Rozložení reakcí v subjektu

Počet Lovců korupčníků

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 40%
Andrej Babiš

František Holešovský

Antonín Prachař

František Martínek

Bohumír Garlík

Jan Sedláček

Erik Mikuš

Jan Hora

Jaroslav Větrovský

Jiří Adámek

Jiří Hořánek

Jiří Landa

Josef Vozdecký

Karel Schmeidler

Marcela Dvořáčková

Michal Kříž

Milan Adamec

Milan Brázdil

Miroslava Štěrbová

Pavel Zůna

Petr Havlíček

Petr Urbánek

Radek Hloušek

Radim Menšík

Radovan Šváb

Regina Davídková

Richard Brabec

Roman Procházka

Václav Víška

Vlastimil Andrýsek

Zdeněk Krátký

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 12%
Jaroslav Zavadil

Václav Valhoda

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 30%
Eduard Hulicius

Jan Vojtěch Binder

Leo Steiner

Luboš Řehák

Ondřej Závodský

Václav Navrátil

Veronika Čepelková

Vít Kaňkovský

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 10%
Josef Vondrášek

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 13%
Jakub Stárek

Jan Pijáček

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 56%
Adam Šoukal

Ivan Bartoš

Jiří Demel

Lukáš Bartoň

Martin Potůček

Martin Shánil

Michaela Vodová

Ondřej Kolek

Patrik Doležal

Petr Vyhnal

Roman Glaser

Tomáš Vymazal

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 38%
Josef Cogan

Zuzana Zdráhalová Lapčíková

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 4%
Adolf Klepš

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 75%
Josef Jadrný

Kateřina Báčová

Martin Škabraha

Martina Pokorná

Michaela Suchardová

Michal Kudrnáč

Ondřej Liška

Pavla Brady

Tomáš Hermann

Tomáš Novák

Václav Láska

Počet Lovců korupčníků

 • Procento z reakcí 50%
Miroslav Antl

JAK LOVIT

JAK LOVIT

Nejdůležitějším pravidlem pro lovce korupčníků je úplatky neodmítat, ale celé korupční jednání pozdržet či odložit k možnosti zajištění zákonných důkazů!

Je nutné říci, že každé korupční jednání je velmi specifické, které může aplikaci univerzálních metod k ulovení korupčníka více či méně komplikovat. Lovci Korupčníků tak kromě nezbytné odvahy musí disponovat i dostatečným důvtipem, kterým umožní aplikování klíčových metod k ulovení korupčníka.

Základním a zákonným nástroje k ulovení korupčníka je získat jednoznačné důkazy proti korupčníkovi, tj. zvukové či obrazové záznamy jeho nezákonného jednání, což je všeobecně považováno za nejsilnější a nejúčinnější faktor při dokazování korupčního jednání, kterého se korupčníci nejvíce obávají a velmi často to zohledňují při svém páchání trestné činnosti.

Faktem ovšem je, že korupčník s jistým rizikem počítá vždy.

Elementární pravidla k ulovení korupčníků:

 • 1. Úplatky neodmítat, ale odkládat či pozdržet korupční jednání
  Nejdůležitějším faktorem k ulovení korupčníka je získat možnost použití nejsilnější zbraně Lovce Korupčníků, kterou jsou zákonné odposlechy či obrazové záznamy dokazující trestnou činnost korupčníka. Tato zbraň dokonce nekompromisně proráží silný štít imunity, kterou zákonodárci, tedy korupcí nejvíce ohrožené osoby, disponují.Korupčník své riziko zná a počítá s ním, dojde-li k nabídce úplatku, je to Lovec Korupčníků, který určuje pravidla, protože korupčník něco žádá, nikoliv potenciální příjemce úplatku.Lovec Korupčníků tedy může bez obav využít poměrně velký manévrovací prostor k argumentaci pro prosazení odložení či pozdržení korupčního jednání.Příklady argumentace:

  •  Místo k jednání určil korupčník svou prvotní nabídkou, pro Vás není bezpečné – navrhněte odklad a jednání v místě a čase, které bude pro Vás bezpečné.
  •  V tuto chvilku nemůžete učinit rozhodnutí, zejména proto, že nemáte jistotu, zda se nejedná o pouhou provokaci ze strany korupčníka, který se snaží vylákat pouze Váš souhlas s korupčním jednáním.
  •  Nemůžete o záležitosti rozhodnout a nehodláte se o tom bavit, dokud celou věc důkladně nepromyslíte.
  •  V rámci „odkládací argumentace“ můžete samozřejmě využít rétoriku omezenou v podstatě jen Vaší fantazií, neboť korupčník se buď podřídí, nebo neuspěje a požadovanou výhodu nezíská. Korupčník je ten kdo žádá, pokud se odmítne podřídit Vašemu záměru k odkladu jednání, je to jeho prohra a jeho nenaplnění cíle, nicméně jak bylo řečeno, korupčník s rizikem počítá, pokud tedy neposílíte rizika, korupční jednání bude odloženo. Nutno podotknout, že policie a protikorupční iniciativy umí reagovat velmi rychle a už do několika hodin může být připravena komplexní strategie monitorovacího týmu a záznamových zařízení.
  2. Dvojité jištění při oznámení – korupční jednání oznámit nejlépe státnímu zastupitelství společně s některou protikorupční iniciativou (Transparency International, Nadační fond proti korupci

  Nikdy se nespoléhejte jen a výhradně na policii, zejména v případě, týká-li se korupční jednání vysoce postavených politiků, lobbistů či úředníků jak na komunální, tak krajské či národní úrovni.

  Nebojte se kontaktovat zcela nezávislé protikorupční iniciativy (seznam níže), které mohou do jisté míry dublovat policii a zajistit si tak vlastní soubor důkazů, které mohou posloužit v případě neochoty policie nasadit monitorovací tým či dokonce v případě, že bude případ policií „zametán pod koberec“.

  Protikorupční iniciativy rovněž disponují dalším servisem pro oznamovatele, jako je ochrana, finanční, morální, právní a psychologická podpora, mediální podpora a další.

  Seznam protikorupčních iniciativ:

  3. Nikdy nevyslovovat souhlas s úplatkem!

  V žádném případě nikdy nevyslovujte souhlas s korupčním jednáním, případně předběžný souhlas s přijetím úplatku. Může se jednat o pouhé testování, případně cílenou provokaci, která provokatérovi zajistí kompromitující materiál na Vaší osobu, což může posloužit pro tzv. negativní korupci (vydírání, pronásledování apod.).

  Vždy se vyjadřujte neutrálně a k věci korupčního jednání nevydávejte žádná stanoviska, tedy ani odmítavá, ani kladná.

  4. Nikdy nepřijímat úplatky ani v dobré víře, že jej odneseme ihned na PČR jako důkaz!

  Rovněž v žádném případě nikdy nepřijímejte úplatek v dobré víře, že jej ihned odnesete např. na policejní služebnu jako důkaz. Zákon takové jednání nikterak nedovoluje!

  Přijetím úplatku spácháte trestný čin §331 Přijetí úplatku, k čemuž se v podstatě doznáte a můžete být tedy obviněn a potrestán, na rozdíl od korupčníka, který naopak potrestán nebude, bude-li spor

  v rovině „slova proti slovu“, ale naopak, může na Vás podat odvetná trestní oznámení a žaloby na ochranu osobnosti.

  5. Při nejasném korupčním jednání či náznacích, si zcela bez zábran nechat korupční jednání jasně specifikovat!

  V případě, že korupčník aplikuje korupční jednání „po dávkách“, mluví nejasně, vyhýbavě, v hádankách a Vy si nejste jisti, zda se Vás snaží korumpovat či se jen „pohybuje na tenkém ledě“, nebojte s ledovým klidem požádat s jasnou konkretizaci jeho požadavků.

  Nemluvte ale za korupčníka, jasnou nabídku musí učinit on, nikoliv Vy (pravidlo 3).

  Nebojte se říci, že nerozumíte, není Vám to jasné apod. Klidně se projevte jako naprosto nechápavý člověk a žádejte jasné vysvětlení. Rovněž můžete využit naprostou pasivitu a vůli korupčníka ignorovat, dokud neztratí trpělivost a svůj požadavek nesdělí zcela jasně a naplno.

  Pokud se Vám nepodaří jasně určit, zda se někdo pokouší o korupční jednání, poraďte se protikorupčními iniciativami či policií. Nebude-li se jednat o korupční jednání, ale pouze např. o nedorozumění či nestandardní obchodní nabídku, nic se neděje a osoba se ani nedozví, že jednání bylo pod dohledem protikorupčních iniciativ či policie.

  6. Podporu prostřednictvím medializace korupčníka si dobře rozmyslete!

  Média mohou v případě korupčního jednání pomoci s nezávislým a dostatečně akčním vyšetřováním, stejně tak může pomoci veřejný tlak na základě medializace korupčníka, nicméně existují případy, kdy se medializace korupčního případu obrátila proti oznamovateli a došlo k jeho veřejné dehonestaci, případně média nejevila zájem o danou kauzu. Taktéž jsou známy případy ovlivňování redaktorů jednotlivých korupčních kauz ve prospěch pachatelů či ztráta důkazů při unáhlené medializaci.

  Proto se vždy raději pojistěte informováním z některých protikorupčních iniciativ a medializaci případu si nechte jako záložní plán či v dobře naplánovaném načasování s ohledem na ostatní okolnosti (práci vyšetřovatelů – zejména shromažďování důkazů).

 

PODPOŘTE LOVCE

PODPOŘTE LOVCE

Jako nezisková občanská protikorupční iniciativa obyčejných občanů,

budeme rádi za jakoukoliv podporu.

Máte-li zájem, podpořit naší občanskou protikorupční iniciativu jakoukoliv formou, tj. mediální, finanční či jinou formou, výměnou za propagaci na našich stránkách či na našem Facebooku, kontaktujte nás na emailu: zc.uk1579690849incpu1579690849rokce1579690849vol@k1579690849anahn1579690849aj1579690849

Před odesláním finančního daru si prosím přečtěte Pravidla pro finanční dary.

Případné jednorázové finanční dary v jakékoliv výši můžete zasílat na:

Bankovní účet: FIO Bank

 • Číslo účtu: 2801280144
 • Kód banky: 2010
 • Variabilní symbol: 111 (nutno zadat – platí pro finanční dary)

Údaje pro platbu ze zahraničí:

 • IBAN:CZ7120100000002801280144
 • BIC: FIOBCZPPXXX

Jakékoliv dotazy na emailu: zc.uk1579690849incpu1579690849rokce1579690849vol@k1579690849anahn1579690849aj1579690849, kde můžeme řešit sepsání darovací smlouvy a další záležitosti.

Za jakoukoliv podporu všem dárcům srdečně děkujeme!

 

Máte-li zájem pomoci naší občanské protikorupční iniciativě prostřednictvím finančního daru, prosíme, přečtěte si následující jednoduchá pravidla.

 • Při daru do tisíce korun českých, vystavujeme darovací smlouvu na žádost dárce. Dárce může požádat o smlouvu na emailu zc.uk1579690849incpu1579690849rokce1579690849vol@k1579690849anahn1579690849aj1579690849 i dodatečně.
 • Při daru ve výši nad tisíc korun českých je sepsaná darovací smlouva nezbytností.
 • V případě zpracování smlouvy bude dárce kontaktován zástupcem iniciativy pro nezbytné údaje do darovací smlouvy, která bude zaslána poštou na adresu dárce k podpisu a následnému zaslání jedné podepsané kopie zpět. Samozřejmě velmi rádi můžeme veškeré záležitosti projednat osobně.
 • Samozřejmostí pro všechny finanční dary, je jejich využití výhradně pro protikorupční aktivity projektu Lovec korupčníků a nákladů spojených s těmito aktivitami.

Údaje pro platbu:

Číslo bankovního účtu pro příjem darů: 2801280144/2010 (FIO Bank)

Jako variabilní symbol uveďte prosím „111“, které definuje, že se jedná o finanční dar pro protikorupční aktivity.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno pro potvrzení jména dárce.

Konkrétně se jedná o:

 • Reklama a propagace protikorupčních aktivit
 • Zpracování a obsluha webových stránek jednotlivých protikorupčních aktivit
 • Odborná poradenství (sw, hw, právní, účetní).

ZA VŠECHNY DARY UPŘÍMNĚ VELMI DĚKUJEME A NESMÍRNĚ SI VAŠÍ OCHOTY VÁŽÍME!