Martin Pecka

Odvážný občan likviduje systémovou korupci

ZDROJ: www.nfpk.cz

Pan Martin Pecka je majitel společnosti  Auta Motol. Dlouhá léta prodává auta, řeší drobné i větší problémy,  potkává se s lidmi různého ražení. Při svém podnikání již musel řešit  ledacos, ale zážitek starý již pět let se mu stále vrací v mysli.

Začalo to jednoduše. V roce 2008 se pan  Pecka rozhodl rozšířit prodejní plochu autosalonu na svém pozemku.  V minulosti již mnohokrát stavěl, tak věděl, že bude zapotřebí získat  desítky razítek a povolení.  Ale tentokrát se řízení protahovalo na  posudku od Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). Začali chodit  radílkové, poradci, nosiči problémů, paraziti. „Je jedno, jak je budete nazývat, prostě vám oznámí, že projekt neprojde a z výrazu ve tváři pochopíte, co mají na mysli …,“ říká pan Pecka.

Jedním z nich byl i jistý pan Vondra,  který po podání dokumentace na PVS cestou generálního projektanta  vzkázal, že ví o problému s posudkem a „on jej umí vyřešit“. Na následné  schůzce Vondra prohlásil, že „chlapci na to mají sazebník a že berou  10% z rozpočtu za kladné stanovisko“. V tomto případě tedy 5 mil Kč do  kapsy úředníkovi společnosti PVS!

Více na: http://www.nfpk.cz/aktuality/1001840

Autoři projektu vyjadřují panu Peckovi nesmírný obdiv za odvahu, která dovedla pachatele systémové korupce do vězení!