Ludmila a Tomáš Kaštilovi

Vydírání v rámci systémové korupce na úřadě práce

ZDROJ: www.nfpk.cz

Tomáš Kaštil, který doručil na Inspektorát práce originální dokumentaci. Pracovníci inspekce práce sice připustili, že všechny dokumenty jsou v pořádku, nicméně i nadále hrozili pokutou ve výši 250 tisíc Kč, jelikož Ludmila Kaštilová nepředložila kompletní dokumentaci během prováděné kontroly. Tomáš Kaštil tuto záležitost konzultoval se svými právníky a došel k jednoznačnému závěru, že právní předpisy zde sice porušeny byly, nicméně sankci za její porušení není možné požadovat. Po sdělení tohoto zjištění začali oba inspektoři řešit tuto záležitost „alternativní cestou“.

Následně se konalo setkání, které několikrát změnilo dobu i místo. Tomáš Kaštil trval na řešení případu standardní cestou – vyjádření jeho zaměstnanců a zhodnocení dokumentace. Pracovníci inspekce práce si nicméně podmínili ukončení případu úplatkem ve výši 50 tisíc Kč v jejich prospěch. Některá svá sdělení psali na papír a nakonec mu vysvětlili, že do celého systému jsou zapojení jejich nadřízení a dají pokoj pouze v případě, že jim bude úplatek poskytnut. V opačném případě hrozili, že by celý systém mohl pana Kaštila i jeho podnikání výrazně poškodit. Oba pracovníci vysvětlovali, že je to zcela běžná věc a že takto tento systém zkrátka funguje. Tomáš Kaštil poskytnutí úplatku nadále odmítal. Stále byl upozorňován na následky svého odmítnutí. Nakonec dostal týden času na konečné rozhodnutí.

Tomáš Kaštil se rozhodl v této věci podat trestní oznámení. Obrátil se však na jinou služebnu policie, jelikož se obával možných vazeb na místní oddělení policie.

více na: http://www.nfpk.cz/pozitivni-priklady-12/1001480

Autoři projektu  vyjadřují manželům Kaštilovým poděkování za odvahu vedoucí k dopadení pachatelů systémové korupce!