Jakub Klouzal

Kolektivní zavírání očí a trestání hrdinů na ministerstvu zahraničí

ZDROJ: www.nfpk.cz

Jakub Klouzal nastoupil do pozice ředitele odboru centrálních systémů a technologií  na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v roce 2008. Již krátce po svém  nástupu zjistil, že v uvedené instituci nefungují standardní procesy v  oblasti veřejných zakázek. Dokumentace k veřejným zakázkám byla neúplná,  nebo nebyla dohledatelná, výběrová řízení probíhala za podivných  okolností.

Informace,  které naznačovaly, že klíčovou osobou v nestandardních veřejných  zakázkách na MZV v oblasti IT je vrchní ředitel sekce zpracování  informací Lidinský, předal vedoucím pracovníků ministerstva. Zejména  řediteli útvaru koordinace veřejných zakázek, vrchnímu řediteli sekce  logistické Tomáši Krylovi, bezpečnostní ředitelce Jiřině Kozelkové,  finanční ředitelce Dagmar Janů a následně i náměstkovi MZV panu  Čermákovi.

Většina  z výše uvedených pracovníků mu doporučovala, aby informace nepředával  dalším nadřízeným a nechal si je pro sebe. Po té, co byli informováni o  nejasnostech při dalších veřejných zakázkách, bylo mu doporučeno, aby  vše oznámil na policii. Zjistil rovněž, že někteří lidé, kterým  informace předal, se přímo podíleli na jím jmenovaných ekonomických  machinacích u veřejných zakázek.

Vzhledem  k nečinnosti výše uvedených osob, rozhodl se Jakub Klouzal, informovat  přímo tehdejšího ministra Kohouta. Po této schůzce skončil ve své funkci  vrchní ředitel Lidinský. Ministr Kohout dále nařídil prošetření VZ v  oblasti IT. Po provedení základního šetření však skončila úřednická  vláda.

Po  nástupu Karla Schwarzenberga do úřadu ministra se úředníci, do jejichž  kompetence veřejné zakázky a audity spadaly, snažili nepravosti zatajit.  Z tohoto důvodu se Jakub Klouzal rozhodl opět informovat svého  nejvyššího nadřízeného o možném podezření na rozsáhlé plýtvání s  veřejnými prostředky a na nestandardní procesy při zadávání VZ. Ministr  se k věci postavil čelem a razil politiku „padni komu padni“ a nařídil  opětovné šetření bez důsledného dohledu nad probíhajícími kroky.

Vzhledem  ke stálé nečinnosti ze strany ministerstva se Jakub Klouzal obrátil na  Nadační fond proti korupci, který mu poskytl právní pomoc a úzce na této  kauze stále spolupracuje.

více na: http://www.nfpk.cz/jakub-klouzal

Autoři projektu vyjadřují panu Klouzalovi hluboký respekt k jeho vytrvalosti a odvaze!