Padělané obrazy, dluhy, exekuce, podvody – jaká je pravda o Miloslavu Ransdorfovi?

Šokující nahrávka přímého svědectví vedoucí kanceláře zmíněného europoslance, kterou zveřejnila občanská protikorupční iniciativa Lovec Korupčníků, přináší poměrně tvrdý střet s realitou pro voliče, kteří tohoto politika za KSČM 2x vyslali do Bruselu. Helena Suchá, zcela otevřeně hovoří o značných problémech svého šéfa, které v kontrastu s faktem, že politik má reprezentovat morální hodnoty, respekt k zákonům a to vše s ohledem na svou politickou činnost, pro kterou byl zvolen, působí doslova jako pořádná facka nejen jeho voličům, ale možná i celému národu. Ať chceme nebo nechceme, politici jsou vizitka nás všech a my je platíme.

Z průseru do průseru

Svědectví Heleny Suché, která tvrdí, že „nedělá 8 let nic jiného, než svého šéfa (M. Ransdorfa) tahá z průserů“, které samozřejmě v rozhovoru patřičně odkrývá, tak může působit víc, než důvěryhodně. Z rozhovoru na videu plyne několik skandálních skutečností, přičemž nepochybujeme o tom, že mnohé z nich budou posuzovat příslušné orgány, ať už v ČR, tak i v Bruselu.

Ovšem nutno podotknout fakt, že u všech zainteresovaných osob platí presumpce neviny, nebylo-li pravomocně rozhodnuto v jednotlivých případech a veškeré informace zde uváděné tuto presumpci respektují bez ohledu na osobní spekulace v tomto článku vyjádřené, které vychází jak z veřejně dostupných zdrojů, tak z přiloženého rozhovoru na videu.

Neschopnost nebo hloupost?

Svědectví Heleny Suché, totiž nabízí pohled na několik problémů provázející Miloslava Ransdorfa už řadu let. Tedy nejen jeho problematický a zatajený blízký vztah s kontroverzní osobou Miloslava Jadrného (bývalého elitního vyšetřovatele, dnes obžalovaného v kauze padělaných obrazů), ale taktéž odkrývá informace o dluzích europoslance a následných exekucích a jejich „zázračném“ splacení Helenou Suchou a právníkem, možný protiprávní příjem (jako europoslanci jsou mu údajně
zapovězeny příjmy z podnikatelské činnosti), zřejmé povědomí o podvodech s padělky obrazů a mnoho dalších problémů, které jsou na poměrně úspěšného politika, doslova zarážející.

Celý rozsáhlý soubor případů, sahajících do devadesátých let, je poměrně složitý, nicméně po pochopení elementárních souvislostí a vazeb jednotlivých aktérů, může veřejnost nový obraz Miloslava Ransdorfa vnímat až v šokující, těžko stravitelné obludnosti.

Samozřejmě vše je patrné z přiloženého videa a veřejných zdrojů a názor, nechť si učiní každý volič sám, nicméně s ohledem na široký obsah záležitostí, které jsou ve videu řešeny, se pokusíme divákům pomoci k pochopení všech souvislostí v celém rozhovoru, tímto článkem.

KDO JE KDO?

Kdo je kdo

Představení zainteresovaných osob.

JIŘÍ MARČÍK

 •  poškozený, svěřil nemalou finanční hotovost Miloslavu Jadrnému, zastupující údajně podvodnou firmu W Group Corporation, lákající peníze z důvěřivých lidí a zaštiťující se významnými jmény jako např. Miloslav Ransdorf.
 •  Pan Marčík si k řešení své pohledávky najal vymahače.

PAN X 

 • zdroj informací

Protikorupční iniciativa totožnost zdroje zná a je připravena s již uděleným souhlasem sdělit veškeré informace kompetentním orgánům.

VÁCLAV WOJTOŇ

 •  jediný člen představenstva údajné podvodné firmy W Group Corporation. (ve videu je tato osoba zmíněna jako klasický bílý kůň, jenž se kryje vlastní záda informacemi na ostatní zainteresované a možné spolupachatele podvodů).

MILOSLAV JADRNÝ

 • v W Group Corporation (údajně podvodná firma) vykonává v současné době funkci ředitele pro obchod, marketing a vnější vztahy.
 • O mnoho let později, Miloslav Jadrný figuruje v podvodu při obchodování s padělky obrazů. Mezi obviněnými je i další policista, který se podílel na případu Jiřího Kájinka. Informace zde: http://plzen.idnes.cz/padelky-obrazy-obchod-prodej-soud-dlx-/plzen-zpravy.aspx?c=A140319_085456_plzen-zpravy_pp. (K této kauze už vedoucí kanceláře Miloslava Ransdorfa, Helena Suchá, podává na videu přímé svědectví, které podle našeho názoru může europoslance z pozice poškozeného, posadit na lavici obžalovaných a taktéž spustit řízení v Bruselu, zda neměl Miloslav Ransdorf nelegální příjem).
 • Poslední kauza, ve které v současné době figuruje Miloslav Jadrný, se týká právě podvodů firmy W Group Corporation. (alternatvní odkaz reportáže zde: https://youtube.com/watch?v=yEeRA4MB0DQ)

MILOSLAV RANSDORF

 • Politik (KSČM), europoslanec.
 • Známý svými neřešenými pohledávkami a následným exekučním řízením, navzdory vysokým příjmům.
 • Taktéž známý kauzou zneužívání europoslaneckých náhrad a napadením zahraničního reportéra.
 •  Dle vlastního tvrzení Miloslava Ransdorfa, kterého cituje protikorupční projekt Bonzák Korupce, je údajně známý tím, že nebere úplatky a nenechá se ovlivnit, což zní s aktuálním videem až groteskně.
 • Figuruje jako poškozený v kauze obchodů s padělky obrazů, ve které je zapleten výše zmíněný Miloslav Jadrný (svědectví Heleny Suché, vedoucí jeho kanceláře ovšem dokazuje něco jiné).

HELENA SUCHÁ

 • Vedoucí kanceláře europoslance Miroslava Ransdorfa.

Kdo je na videu?

Pan X a Helena Suchá.

Kromě záležitostí kolem dluhů a exekucí, které nepovažujeme za až tak zásadní, stejně jako některé charakteristiky osoby Miloslava Ransdorfa je z videa jasné, že problémy europoslance jsou až neuvěřitelně dlouhodobé a vážné.

Kauza padělaných obrazů (zjištěné skutečnosti ze svědectví H. Suché)

Ze svědectví Heleny Suché na videu je patrné, že M. Ransdorf věděl o padělaných obrazech a stejně tak o činnosti Miloslava Jadrného, ačkoliv v této kauze zastává pozici poškozeného.

Dokládá to nejen půjčka M. Ransdorfa panu Jadrnému na zpracování vědomě falešných posudků, ale taktéž požadavek, aby M. Ransdorf obrazy převezl přes hranice, což mu nakonec H. Suchá rozmluvila.

Shrnutí o kauze padělaných obrazů

Europoslanec a nelegální příjmy

Rovněž je ze svědectví patrné, že Miloslav Ransdorf minimálně pracoval na jiném příjmu, než je jeho legální příjem v europarlamentu, což je v rozporu s evropským právem. Vyplývá to jak z ochoty podílet se na prodeji obrazů, tak z angažmá ve firmě blízkého přítele Miloslava Jadrného (jednání s princem k zajištění kapitálu pro firmu W Group Corporation, záštita nad téže údajně podvodnou firmou).

Samozřejmě video a další informace byly již předány státnímu zastupitelství (dle informací našeho zdroje).

19. 5. 2015 – Jan Hanák

Související články:

 

Volný zkrácený přepis celého videa (omluvte prosím sníženou kvalitu textu s ohledem na jeho rozsah).

* 0:00 – 1:20

Příchod do podniku, usazení ke stolu, objednání.

* 1:21 – 2:15

Předání elektronických dat, seznámení s pohledávkou M. Jadrného, předložení příslušných smluv.

* 2:15 – 4:17

Výpověď H. Suché o neschopnosti pro podnikání Miloslava Ransdorfa. Vysvětlení k prezentovaným smlouvám. Shoda na tom, že se jedná v případě poškozeného pana Marčíka o podvod. První informace o velmi blízké známosti Miloslava Jadrného a Miloslava Ransdorfa. Debata o reportáži v TV NOVA https://youtube.com/watch?v=yEeRA4MB0DQ).

* 4:17 – 4:58

Pan X poukazuje na předané materiály, které údajně dokazují uznání dluhu Miloslava Jadrného vůči Jiřímu Marčíkovi. Pan X zmiňuje informace, které zjistil. Prvně hovoří o Václavu Wojtoňovi, jako o klasickém bílém koni, který má pokrytý záda nějakými informacemi, aby se jej nikdo nemohl zbavit. Helena Suchá do toho vstupuje prohlášením, že „ať se stane kterejkoliv obchod, oni dva spolu nezbohatnou, tím myslím svého šéfa i Wojtoně.“

* 4:59 – 5:07

Pan X hovoří o telefonickém hovoru s europoslancem Miloslavem Ransdorfem, který mu údajně sdělil, že jako europoslanec nemůže podnikat.

* 5:08 – 5:28

Dále pan X pokračuje o informacích, které mu sdělil Miloslav Jadrný, tj. že Miloslav „Jadrný všude plácá, jaký jsou kamarádi a jak je zaštítěnej Miloslavem Ransdorfem a jeho kontaktama. Nemá sebemenší problém otevřít si v telefonu hubu, co se týče tý Indonésie.“ (volná citace).

* 5:29 – 5:43

Pan X dál sděluje informace od Miloslava Jadrného, tj. že Miloslav Jadrný byl v kontaktu s Miloslavem Ransdorfem (což mj. vyvrací tvrzení europoslance Ransdorfa z reportáže TV Nova, kde europoslanec tvrdí, že o ničem nevěděl a že není poradcem žádné firmy). Pan X sděluje, že Miloslav Ransdorf volal nějakému princovi do emirátů, kterého zná, což potvrzuje Helena Suchá. Pan X poukazuje na návaznost tohoto jednání, která je jeho slovy „průser“.

* 5:44 – 5:57

Pan X sděluje další informace, tj. že princ, pravděpodobně na pokyn Miloslava Ransdorfa, přelívá nějaké peníze do firmy W Group Corporation. Následně pan X poukazuje na vzniklý obchodní trojúhelník.

* 5:58 – 6:07

Helena Suchá vstupuje do řeči panu X a podivuje se nad tím, že pokud tedy princ přelil do firmy nějaké peníze, proč šéf (Miloslav Ransdorf), nedostal žádný podíl, aby mohl zaplatit své dluhy a vykašlal se na ně (myšleno Jadrného a Wojtoně).

* 6:08 – 6:12

Pan X reaguje názorem, dle kterého považuje Miloslava Ransdorfa za hloupého člověka. Helena Suchá s tímto názorem souhlasí konstatováním, že ví, že ho (Miloslava Ransdorfa) obírají všichni.

* 6:13 – 6:59

Pan X pokračuje sdělením, že netušil, že Miloslav Ransdorf je zapleten i do obchodu s padělanými obrazy (http://plzen.idnes.cz/padelky-obrazy-obchod-prodej-soud-dlx-/plzen-zpravy.aspx?c=A140319_085456_plzen-zpravy_pp). Poukazuje na informaci, že Miloslav Ransdorf půjčil Jadrnému peníze, načež do řeči skáče Helena Suchá a sděluje částku „půl miliónu“. Helena Suchá informaci rozvádí, tj. že tyto peníze měli být určeny na zpracování posudků k těm obrazům. Dále pak Helena Suchá hovoří o další návaznosti, kdy po Miloslavu Ransdorfovi bylo požadováno, aby převezl obrazy přes hranice a prodal poslancům. Ovšem než tuto myšlenku zmínila, zcela otevřeně panu X přiznala, že příslušné posudky jsou falešné, neboť i obrazy jsou falešné (což může dokazovat, že Miloslav Ransdorf věděl o padělaných obrazech a nemusí být tedy poškozený).

* 7:00 – 7:58

Helena Suchá dále tvrdí, že obrazům vůbec nerozumí, ale že Miloslavu Ransdorfovi sdělovala, že tvrzení o tom, že obrazy jsou z války a byly Rusů, tak jakmile ten člověk udělá posudky, tak jsou ty obrazy okamžitě přidány k těm, co se hledají, prodávají atd. Suchá pokračuje, že ten Rus je musí taky hledat, protože nenechá takový prachy, tak přijde Miloslava Ransdorfa zastřelit nebo mu je dá dobrovolně. Helena Suchá údajně rovněž upozornila Miloslava Ransdorfa, že je (obrazy) může jen těžko prodat, protože to je podfuk, k čemuž se Miloslav Ransdorf stavěl s nezájmem a Helena Suchá se s Ransdorfem pohádala. Nakonec líčí, jak Miloslavu Ransdorfovi řekla, že jestli ty obrazy vezme do auta, sama Helena Suchá zavolá na celnici, aby ty obrazy Miloslavu Ransdorfovi vzali. Monolog dokončuje tím, že jí Ransdorf nakonec poslechl a může být rád, že to tak nedopadlo, protože by měl obrovskou ostudu.

* 7:59 – 8:07

Pan X poukazuje na zjevnou nesrovnalost, že Miloslav Ransdorf v kauze padělaných obrazů vystupuje jako svědek. Helena Suchá slova pana X upřesňuje, že se jedná o okradeného, tudíž poškozeného.

* 8:08 – 8:22

Pan X sděluje, že se domnívá, že Miloslav Ransdorf je nebezpečný sám sobě, což mu ihned Helena Suchá potvrzuje a dodává, že 8 let nedělá nic jiného, než Miloslava Ransdorfa tahá z průserů, tudíž to ví velmi dobře.

* 8:23 – 8:47

Pan X pokračuje zmínkou o reportážích, které běželi. Helena Suchá vstupuje konstatováním, že dopadli dobře. Pan X ovšem konstatuje, že nepředpokládá poděkování od Miloslava Ransdorfa, což Helena Suchá potvrzuje a panu X děkuje. Helena Suchá dále dodává, že Ransdorf si myslí, že podvodníci jsou pan X a Helena Suchá, tudíž poděkování není možné. Pan X nerozumí a dotazuje se „Jak my dva?“ a poukazuje na fakt, že Helena Suchá pro něj pracuje.

* 8:48 – 9:10

Helena Suchá pokračuje sdělením, že jako jediná Ransdorfovi říká nepříjemné věci, pravidelně a pořád. Takže se domnívá, že je nebezpečí číslo 1, protože mu radí s kým ano a s kým ne. Dále, že se Ransdorfovi snažila vysvětlit, aby si věci ověřoval, na což pan X reaguje slovy, že si ověřuje u špatných lidí a poukazuje na svůj názor, že Jadrný není důvěryhodný zdroj.

* 9:11 – 9:58

Helena Suchá sděluje, že na ověřování má dost známých a že některý lidi nechala Miloslavu Ransdorfovi ověřit ona sama. Dále zmiňuje, že jí Ransdorf nejvíce dojal člověkem, kterého jako posledního prověřovali, jmenuje nějakého „Jedličku“. Dodává, že dala Ransdorfovi všechny doklady o tom, jakej je to hajzl, ksindl všech ksindlů a podivuje se nad tím, že Ransdorf mu tyto doklady odvezl. Se smíchem tak Suchá konstatuje, že příště žádné doklady svému šéfovi nemůže dát, a příště mu dá maximálně poslechnout materiál, který převzala od pana X. Po souhlasu pana X, dále Suchá sděluje, že Ransdorf nemůže mít žádné papíry a proto má všechny papíry ona, doma v trezoru.

* 9:59 – 10:27

Dále Suchá zmiňuje nějakého (Rejpara, Repara, Rypara – nesrozumitelné) co jezdí do jižních Čech, který je údajně úplně jasný bílý kůň, který už údajně podvedl deset podnikatelů, což ihned opravuje na deset politiků. Zmiňuje, že dva mu přivedla, protože jí to kluci poradili (nevíme jaký kluci) a ty to údajně Ransdorfovi vysvětlili. Pan X reaguje otázkou, zda je Ransdorf tak zoufalý, že skáče do jakéhokoliv kšeftu. Suchá souhlasí.

* 10:28 – 10:51

Helena Suchá dále zdůrazňuje, že nikdo neví, na co si ty prachy půjčil. Ransdorf údajně dlužil před osmi lety asi 17 miliónů. Pan X vstupuje konstatováním, že se to srazilo, na což Suchá reaguje, že si nedovede představit, co jí to stálo, že se musí pochválit. Že jednání se Šlérem, kde jí údajně říkal i že je „kurva“.

* 10:52 – 11:25

Dále Suchá pokračuje, že se jí a právníkovi podařilo dluh srazit ze 17 miliónů na 7 miliónů. Pan X vstupuje sdělením, že ví, že je byt psaný na Suchou. Suchá vysvětluje, že když zaplatili i těch 7 miliónů, tak zjistili, že dluží ještě UNIBONU 2,5 miliónu. Ransdorf si údajně nemohl vzít úvěr a tak si jej vzala Suchá a že jí ho má Ransdorf splácet, nicméně konstatuje, že platí jednou za 4 měsíce. Dále tvrdí, že Ransdorfovi říkala, že jí to nezajímá, že stále jí Ransdorf visí 3 milióny a kvůli tomu mu ten byt už nikdy nevrátí, přestože tam teď normálně Ransdorf bydlí a dělají jako by nic.

* 11:26 – 11:59

Dále Suchá sděluje, že se všichni začali zajímat, na co si ten byt kupovala, když tam nebydlí, tudíž se tam musela přihlásit, ačkoliv má svůj barák, protože v Bruselu je zajímalo, jak to, že tam bydlí on (Ransdorf) a co teda spolu mají. Pokud by totiž jejich vztah byl důvěrný, tak nemůže být jeho podřízená. Dále Suchá konstatuje, že se tam tedy musela přihlásit, jeho vyhodit, aby se přestěhoval domů. Zakončuje konstatováním, že samé problémy s Ransdorfem.

* 11:59 – 12:30

Pan X „na rovinu“ sděluje, že v momentě, kdy mu Jadrný nevrátí dlužnou částku, což přerušuje Suchá otázkou, o jakou částku se jedná. Pan X sděluje 400 tisíc, na který mají papír. O zbylou částku se budou údajně soudit. Dále pan X zmiňuje, že mu jde o to, aby pan Marčík dostal 400 tisíc korun, na který jsou jasný papíry, protože pan Marčík je ve vážně zoufalé situaci a od toho se údajně odvíjel nějaký report. Dále pan X sděluje, že pan Marčík už nemá co ztratit, Suchá přitakává.

* 12:31 – 12:53

Pan X zoufalství pana Marčíka rozvádí, což doplňuje Suchá konstatováním, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Dále pan X upozorňuje, že použije veškeré prostředky, které má, což jsou telefonické nahrávky mezi Wojtoněm a Marčíkem, mezi Marčíkem a Jadrným a tudíž to šéf Suché, Miloslav Ransdorf „odsere v plný parádě“. Suchá reaguje slovy, že ví, že Jadrný a Wojtoň ho v tom nechají.

* 12:54 – 13:11

Pan X pokračuje sdělením, že mu už Jadrný naznačil a i surově do ksichtu řekl, že odpovědnost za všechno, kdyby došlo k nějakým soudům, ponese Wojtoň. Suchá sice tipovala jako hlavní oběť svého šéfa, nicméně pak dodává, že je jí jasné, že Jadrný Wojtoně potopí.

* 13:12 – 13:43

Pan X poukazuje na další materiály, které dokazují, že Jadrný podepsal směnku o zhodnocení vkladu Jiřího Marčíka a potvrzuje tak fakt, že Jadrný Marčíkovi dluží. Pan X pokračuje, že Jadrný dal Marčíkovi 100 tisíc a podepsal tuto směnku. Do řeči vstupuje Suchá a podivuje se nad informací z papíru, že co tam dělá to auto. Pan X upřesňuje obchodní transakci mezi Marčíkem a Jadrným.

* 13:44 – 14:56

Pan X sděluje, že jeho klient investoval půl miliónu korun v hotovosti na to zúročení, což je uvedeno na té směnce a tu hledají na stole. Pak konstatuje, jaké peníze mu byly slíbeny. Pan X pokračuje, že jeho klient dále investoval dalšího půl miliónu v podobě téměř nového automobilu. Suchá vstupuje do řeči a ptá se, zda zkoušel (pravděpodobně Marčík) jít na sídlo té firmy. Na to pan X reaguje, že ví, že tam mají korespondenční adresu a že údajně jednou za 3 týdny se tam někdo ukazuje a tu schránku vybírá. Pan X pokračuje, že s paní, která to tam má na starosti, mluvil a bylo mu řečeno, že oni oficiálně uvedli telefon té paní. Paní byla údajně úplně nepříčetná, že jí pan X volá a spojuje s takovou firmou. Uzavírá konstatováním, že to má náběh na klasický podvod.

* 14:57 – 15:15

Pan X pokračuje ignorujíc slova Suché, která se podivuje nad informací „od roku 2011“, sdělením, že jeho klient podával na Wojtoně a Jadrného trestní oznámení. Slovo si bere Suchá a ptá se, zda v době, toho roku 2011 už v tom šéf (Ransdorf) figuroval. Pan X to potvrzuje a dodává, že od samého začátku.

* 15:16 – 15:46

Pan X pokračuje sdělením, že po tom, co je upozornil (pravděpodobně Jadrného), že na jejich (firemních) webových stránkách figuruje Ransdorf, tak jej až po týdnu sundali a následně po schůzce pana X a Jadrného v Hradci, zrušil úplně ty webový stránky. Pan X dodává, že se domnívá, že je zrušil jen pro Českou republiku, nikoliv pro přístup ze zahraničí, a tedy pro zahraniční vstupu jsou stránky zcela funkční pro investory z ciziny.

* 15:47 – 16:31

Pan X potvrzuje sdělení a ukazuje příslušnou smlouvu, která má dokládat, že Jadrný vyplatil klientovi pana X 100 tisíc korun, s tím, že ještě 400 tisíc doplatí, čímž Jadrný prokazatelně uznal dluh. Pan X ale doplňuje, že Jadrný teď dělá, že se nic neděje. Suchá potvrzuje uznání dluhu, pan X konstatuje, že Jadrný nemůže zapírat, že nedluží a dále konstatuje, že je víc jak dětinské a úplně zcestné, pokud Jadrný tvrdí, že podá na Marčíka (klienta) trestní oznámení.

* 16:32 – 16:59

Pan X pokračuje informací, který osvětluje transakci s autem. Jednalo se prý o způsob investice pana Marčíka. Pan X sděluje, že oni (Jadrný a spol.) udělali Marčíka finančním ředitelem, ale pokračuje tím, že Marčík jako finanční ředitel neměl přístup k žádným údajům, transakcím, vůbec k ničemu. Byl pouze veden jako finanční ředitel na webových stránkách a to bylo vše. Neměl podpisový právo, nic.

* 17:00 – 17:24

Suchá se dotazuje, zda byl Marčík v těch emirátech, což pan X opravuje, že Marčík byl v Indonésii a všechny náklady v celkové hodnotě 700 tisíc si hradil sám. Dodává, že Marčík Jadrnému a Wojtoňovi prostě věřil. Suchá přitakává, že i její šéf jim věří.

* 17:25 – 18:05

Pan X pokračuje, že je to údajně jednoduchý. Už se údajně přihlásily další oběti na základě těch reportáží, tudíž jich je dohromady 24. Pan X pokračuje, že jeden z poškozených na tom není stejně, protože je to údajně gauner, což Suchá přerušuje konstatováním, že ten (gauner) mu půjde rozbít hubu nebo ho nechá zabít. Pan X sděluje, že neví, jak to bude (gauner) řešit, ale nepředpokládá, že by to řešil právní cestou, jako je zvykem pana X, ale má naopak obavu, že (gauner) to bude řešit jinou cestou a někoho to bude asi hodně bolet.

* 18:06 – 19:10

Pan X pokračuje sdělením, že Suché do emailu naposílá trestní oznámení na Wojtoně a Jadrného, které podával pan Marčík, dále všechny emaily. Suchá přerušuje a ptá se, že ve hře jsou tedy nyní 400 tisíc a o další peníze se klient soudí. Suchá konstatuje, že ty další peníze budou chtít na šéfovi (Ransdorfovi) určitě.

* 19:11 – 20:33

Pan X pokračuje, že Jadrný s ním komunikoval stylem, že o tom musí dát „Mílovi vědět, aby Míla byl v klidu“, na což pan X údajně reagoval otázkou, jestli si Jadrný myslí, že mu Ransdorf ty peníze dá. Jadrný údajně odpověděl, že asi nedá, ale že o tom musí vědět, aby Ransdorf viděl, jak se o to Jadrný postará. Suchá reaguje slovy, že Ransdorf od Jadrného dostal úplně jiné informace. Pan X pokračuje, že přeposílá nahrávky mezi Jadrným a Marčíkem a Wojtoněm. Po krátké pauze pan X konstatuje, že je mu zcela jasné, že Suchá nemá šanci Ransdorfovi domluvit, což Suchá potvrzuje.

* 20:34 – 21:12

Suchá sděluje, že Ransdorf už si na rozdíl od začátků, již nenechá domluvit a že Ransdorf už i hovory vyřizuje tak, aby jej Suchá neslyšela. Pan X se dotazuje, zda si může dovolit dát Suché radu, kterou vzápětí sděluje, tj. aby si Suchá hledala jiný job. Pan X to zdůvodňuje tím, že po tom, co byl schopný Jadrný vyblít do televize, že nikomu nic platit nebude a že nic nedluží a tudíž pan X předpokládá, že ani těch 400 tisíc nebude chtít zaplatit a to buď z důvodu, že je nemá nebo z ješitnosti či z nasranosti, protože to klient pana X postoupil médiím.

* 21:13 – 24:05

Pan X posílá další soubory. Poté nabízí, že je před Suchou v tuto chvíli ochoten zavolat Jadrnému a zeptat se ho na dluh. Pak si pan X všímá, že pan Marčík už je na místě. Debata se odklání k zoufalé situaci Marčíka, kdy dva podvodníci (myšleno Jadrný a Wojtoň) udělali z milionáře chudáka a on přišel o všechno. Pan X sděluje, že Marčík si musí na základní živobytí přivydělávat jako taxikář. Suchá se podivuje nad tím, že ti dva jsou takový ksindlové a že jejího šéfa (Ransdorfa) už Jadrný napálil několikrát, že to nebyly jen ty obrazy. Pan X sděluje, jaký by to byl průser, kdyby se tohle dozvěděla média. Suchá souhlasí. Suchá dále pokračuje, že Ransdorf má vizitku v europarlamentu takovou, že si o něm každý myslí, že je tak blbej, že jej napálí úplně každej a taktéž i to, že tam visí každému, na koho se podívá. Pan X konstatuje, že ten člověk (míněno Ransdorf) je nejen nebezpečný pro sebe, ale i pro svoje okolí, voliče, protože on není schopný vyřešit vlastní věci, což doplňuje Suchá.

* 24:06 –

Pan X pokračuje doporučením, aby si Suchá sháněla jiný job, protože v momentě, kdy Jadrný nezaplatí, tak pan X už nebude brát ohledy na nic a na nikoho a „odserou to fešáci v plný parádě“. Dodává, aby to takto odprezentovala Suchá šéfovi, která souhlasí. Pan X ještě nabízí, že v případě zájmu si může s Ransdorfem promluvit. Suchá skáče do řeči sdělením, že myšlenkové pochody a chování svého šéfa (Ransdorfa) vůbec nechápe.

* 25:26 – 25:57

Suchá mj. konstatuje, že ti dva (Jadrný a Wojtoň) už mu (Ransdorfovi) osm let věší bulíky na nos a on jim pořád věří. Suchý to nepřijde absolutně možný. Suchá konstatuje, že Ransdorf takové podfukáře přitahuje.

* 25:58 –

Pan X reaguje, že ví, co si přitáhnul Ransdorf v roce 2002. Pan X pokračuje, že Ransdorf měl nabídku peněz z Uherskýho Hradiště a ptá se, zda o tom ví. Suchá žádá jméno firmy a po odpovědi pana X přitakává, že tam něco takového bylo. Pan X se dál ptá, zda Suchá ví, že Ransdorf si ty peníze půjčil. Suchá odpovídá, že neví, udivuje se, že si Ransdorf prachy půjčil a nechápe, kam je Ransdorf dal. Pak Suchá rozčíleně sděluje, že oni (Suchá s právníkem) za Ransdorfa platí dluhy a on si půjčuje dál a nedá je do těch dluhů, protože to odpovídá době, kdy za ně dluhy s právníkem platili. Pan X sděluje, že to šlo přes nějakou právničku, Suchá tipuje Vodičkovou

* V závěru pak řeší ještě situaci pana Marčíka, jeho auto a že to řeší PČR.