Iniciativa Lovec Korupčníků zorganizovala unikátní protikorupční nájezd na český hokej

Iniciativa Lovec Korupčníků zorganizovala unikátní protikorupční nájezd na český hokej

Občanská protikorupční iniciativa Lovec Korupčníků zorganizovala první unikátní spolupráci protikorupčních organizací a českého vrcholového sportu. Tím sportem je doslova srdeční záležitost české veřejnosti a taktéž oblast, ve které patříme mezi světovou špičku. Ano, je to český hokej! Tento článek Vám objasní, co je úkolem, jak je to z nezávislostí, řešením podnětů korupčního jednání a řadou dalších úkolů, které jsme si předsevzali.

Na začátku byli naštvaní aktivisti a naštvaný otec hokejisty

Celé to samozřejmě začalo krátce po zveřejnění tzv. kauzy trenéra Vladimíra Růžičky, který se údajně nechal uplácet od Miroslava Palaščáka za angažmá jeho syna v hokejové lize. Pan Palaščák své tvrzení opřel a nekompromisní zveřejnění videonahrávky. Ačkoliv byl způsob jednání pana Palaščáka extrémně neodborný, neprofesionální a zřejmě i motivován mstou či osobní křivdou, ledy se v českém hokeji přeci jen hnuly. Nás, jako protikorupční aktivisty, korupční skandál v českém hokeji, samozřejmě naštval.

 

ruzicka

Krátce po této kauze jsme si sjednali s panem Palaščákem schůzku a zahájili svou tradiční činnost při řešení podezření z korupce. Pečlivě jsme pana Palaščáka vyslechli, celou věc podrobili hluboké analýze. S ohledem na fakt, že případ si převzala již Policie ČR, bylo by zcela zbytečné a kontraproduktivní do kauzy jakkoliv zasahovat či jí šetřit. Naším cílem tedy bylo prosadit v českém hokeji opatření, která by měla podobným incidentům zabránit. Oslovili jsme tedy Český svaz ledního hokeje (ČSLH), konkrétně Bedřicha Ščerbana a zde nastalo první překvapení.

Hokejový svaz nestrčil hlavu do písku

Jsme už poměrně dost zvyklí od politiků, že při jakémkoliv korupčním skandálu, strkají hlavu do písku, mlží, odvrací pozornost nebo mistrně mystifikují. ČSLH v zastoupení pana Ščerbana ale naší iniciativu vítal, sjednal si s námi schůzku a od první schůzky bylo jasné, že problematiku korupce chtějí řešit odborně a aktivně.  ČSLH vytvořilo protikorupční linku, podezřelého trenéra nekompromisně poslali z nároďáku na „střídačku“ a začali jsme jednat o celkové podobě spolupráce.

 

tisk

Po pár dnech jednání jsme se dohodli, že ke spolupráci přizveme další odbornou kapacitu, mezinárodní protikorupční organizaci Transaparency International. Nejen, že jsme tím posílili nezávislost, odbornost, ale zároveň jsme naší snaze dali důvěryhodnou značku, že to s protikorupčním bojem v českém hokeji myslíme vážně. Na konci září jsme pilotní protikorupční projekt spustili a s ním i tzv. Etickou linku pro hlášení podnětů.

Etická linka aneb profesionální cesta pro odvážné

Elementární potřebou jakékoliv aplikace protikorupčních opatření do jakéhokoliv sektoru, je bezpečná a důvěryhodná protikorupční linka pro hlášení podnětů od svědků nekalého jednání. Jinými slovy, linka musí být naprosto nezávislá, aby nedocházelo k tradičnímu „zametání kauz pod koberec“. Tohle si protikorupční organizace umí nekompromisně vydupat, protože nebudou svou důvěryhodnost riskovat. Znamená to tedy, že podněty chodí výhradně protikorupčním organizacím a ČSLH nemá absolutně žádnou možnost ovlivnit, jakými podněty se budeme či nebudeme zabývat. To mohu všem pochybovačům garantovat!

Etická protikorupční linka pro hokejovou korupci:

zc.uk1594148723incpu1594148723rokce1594148723vol@i1594148723neman1594148723zo1594148723

zc.yc1594148723nerap1594148723snart1594148723@jeko1594148723h1594148723

 

Soft práce nepodcenit

Dominantním problémem ČR je poměrně nízká ochota korupční jednání řešit ze strany přímých svědků. Naše iniciativa dlouhodobě mapuje českou politickou scénu a z nelichotivých výsledků je patrné, že až čtvrtina politiků by případné korupční jednání neoznámila, což je mimochodem deklarace trestného činu. Tento problém se samozřejmě nelítostně promítá jak do soukromého sektoru, tak i do sportu. V protikorupčních aktivitách tedy nesmí chybět ani základní protikorupční osvěta. Výhodou takových marketingových prací je, že zhusta implementovaná protikorupční osvěta má velmi dlouhodobý účinek a posílení individuálních protikorupčních snah i z řad neodborné veřejnosti.

Systémová korupce nepřítomna

V rámci naší analýzy jsme došli k závěru, že systémová korupce v českém hokeji neexistuje. Hlavním argumentem jest fakt, že ČR patří mezi světovou špičku, což zcela vylučuje systémovou korupci, protože korupce spolehlivě zabíjí kvalitu a fair play soutěž v jakémkoliv sektoru.

To ovšem neznamená, že nejsou potřeba systémové změny. Po několika měsících práce se nám podařilo zmapovat a identifikovat slabá či dokonce velmi riziková místa v českém hokeji a z prvních nástřelů na jednání s ČSLH je patrné, že ČSLH je ochotný o systémových změnách diskutovat.

Resumé

Základem naší spolupráce jsou tedy oblasti:

  1. Protikorupční osvěta
  2. Systémové protikorupční návrhy
  3. Provoz a správa Etické protikorupční linky – zcela nezávislé na ČSLH

Na závěr je nutné zopakovat fakt, že nás ČSLH svou ochotou najmout si odborníky a proaktivním přístupem ke korupční problematice velmi překvapil a považujeme jej za upřímný a konstruktivní. Zároveň je nutné zdůraznit, že nezávislost této spolupráce při zpracování podnětů je na maximální úrovni nejen proto, že ČSLH nemůže ovlivnit, jakými podněty se budeme či nebudeme zabývat, ale také proto, že protikorupční organizace by i při minimálním ohrožení své nezávislosti spolupráci nepřijali! A do třetice, podařilo se nám zorganizovat první unikátní spolupráci protikorupčních organizací s českým vrcholovým sportem a věříme, že tento pilotní projekt budeme nejen zlepšovat, ale bude inspirací pro další sektory v boji s globálním a nejpalčivějším problémem současnosti!

Plakát k osvětové kampani "Zapískej, když vidíš faul!"
Plakát k osvětové kampani “Zapískej, když vidíš faul!”

 

4. 2. 2016 – Jan Hanák

Vedoucí občanské protikorupční iniciativy Lovec Korupčníků (www.loveckorupcniku.cz)

 

Související články:

http://loveckorupcniku.cz/mediaservis/lovec-v-mediich/