22.12.2015


22.12.2015

Proběhlo jednání s Českým svazem ledního hokeje, Transparency International. Tématem jednání bylo vyhodnocení dosavadní unikátní hokejové spolupráce s protikorupčním sektorem, kterou zorganizovala naše iniciativa Lovec Korupčníků. Byla projednána práce v oblasti zpracování podnětů a plánovaná osvětová a výchovná protikorupční činnost.