ÚVOD

 

LOGO-LOVEC-KORUPCNIKU-jeden-terc


KORUPČNÍCI JSOU LOVNÁ ZVĚŘ!

 

Cílem projektu je informovat nejen politiky, ale i další osoby v korupcí ohroženém prostředí a také veřejnost, jak účinně reagovat na korupční jednání. Jinými slovy, jak ulovit korupčníka. Důvod je prostý, žádný protikorupční zákon nemá takovou moc ulovit korupčníka, jako osoba, která se setká s korupčníkem při úvodní fázi korupčního jednání!  

Podporujeme samozřejmě veškeré protikorupční aktivity a díky kvalitním vztahům s našimi signatáři a podporovateli nejen z vrcholné politiky, kterých je víc jak 70, ale i protikorupční elitou v ČR (NFPK a Transparency International) se zaměřujeme na boj s reálnou korupcí a korupčníky. Protikorupční zákony necháváme profíkům z Rekonstrukce státu.

Protikorupční boj nezačíná u legislativy, ale u korupčníků!

Ačkoliv v poslední době se díky mnoha nevládním organizacím roztrhl pytel s protikorupční legislativou, která krkolomně, přesto postupně přechází do praxe, náš projekt přišel jako první s tím, že v rámci protikorupčního boje jsme v nejzákladnější části ještě na začátku a celkový protikorupční boj tak značně pokulhává. Tohle z našeho pohledu skandální zjištění se snažíme řešit. A o co jde?

Čtvrtina politiků dává korupčníkům BEZTRESTNOST!

Náš projekt jako první zjistil, že cca 25% politiků deklaruje protizákonnou reakci na korupční nabídku. Z celkových cca 800 politiků, které jsme oslovili, 80% svou deklaraci na korupční nabídku mlží, odpovídá nekonkrétně, populisticky nebo vůbec. Jen 5% ze všech oslovených deklaruje jednou ze dvou zákonných reakcí, přičemž jedna je naprosto neúčinná. V podstatě jen každý desátý politik ze všech oslovených se hlásí k nejúčinnější protikorupční reakci na korupční jednání vedoucí k dopadení korupčníka a tuto reakci nám potvrdil podepsáním našeho veřejného protikorupčního kodexu Lovce korupčníků!    

STATS.LK30102017

PODPOŘTE LOVCE!

Lovec Korupčníků 260 000,00 Kč
100%
SPLNĚNO    více info 
Autentické reakce 46 000,00 Kč
72%
 Zbývá 13 000,00 Kč    více info 
Hokej 285 600,00 Kč
100%
 SPLNĚNO     více info 
Fotbal 200 000,00 Kč
3%
 Zbývá 195 000,00 Kč    více info
Investigace 60 000,00 Kč
17%
 Zbývá 50 000,00 Kč    více info
Osvěta 65 000,00 Kč
34%
 Zbývá 43 000,00 Kč    více info
Provoz (do konce 2018) 102 000,00 Kč
0%
 Zbývá 102 000,00 Kč    více info 
PPP CARD 20 000,00 Kč
25%
 Zbývá 15 000,00 Kč    více info 

 

Máte-li zájem, podpořit naší občanskou protikorupční iniciativu jakoukoliv formou, tj. mediální, finanční či jinou formou, výměnou za propagaci na našich stránkách či na našem Facebooku, kontaktujte nás na emailu: zc.uk1603933765incpu1603933765rokce1603933765vol@k1603933765anahn1603933765aj1603933765

Před odesláním finančního daru si prosím přečtěte Pravidla pro finanční dary.

Případné jednorázové finanční dary v jakékoliv výši můžete zasílat na:

Bankovní účet: Fio Bank

 • Číslo účtu: 2801280144
 • Kód banky: 2010
 • Variabilní symbol: 111 (nutno zadat – platí pro finanční dary)

Údaje pro platbu ze zahraničí:

 • IBAN:
 • BIC:

Jakékoliv dotazy na emailu: zc.uk1603933765incpu1603933765rokce1603933765vol@k1603933765anahn1603933765aj1603933765, kde můžeme řešit sepsání darovací smlouvy a další záležitosti.

Za jakoukoliv podporu všem dárcům srdečně děkujeme!

Máte-li zájem pomoci naší občanské protikorupční iniciativě prostřednictvím finančního daru, prosíme, přečtěte si následující jednoduchá pravidla.

 • Při daru do tisíce korun českých, vystavujeme darovací smlouvu na žádost dárce. Dárce může požádat o smlouvu na emailu zc.uk1603933765incpu1603933765rokce1603933765vol@k1603933765anahn1603933765aj1603933765 i dodatečně.
 • Při daru ve výši nad tisíc korun českých je sepsaná darovací smlouva nezbytností.
 • V případě zpracování smlouvy bude dárce kontaktován zástupcem iniciativy pro nezbytné údaje do darovací smlouvy, která bude zaslána poštou na adresu dárce k podpisu a následnému zaslání jedné podepsané kopie zpět. Samozřejmě velmi rádi můžeme veškeré záležitosti projednat osobně.
 • Samozřejmostí pro všechny finanční dary, je jejich využití výhradně pro protikorupční aktivity projektu Lovec korupčníků a nákladů spojených s těmito aktivitami.

Údaje pro platbu:

Číslo bankovního účtu pro příjem darů: 2801280144/2010 (Fio Bank)

Jako variabilní symbol uveďte prosím „111“, které definuje, že se jedná o finanční dar pro protikorupční aktivity.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno pro potvrzení jména dárce.

Konkrétně se jedná o:

 • Reklama a propagace protikorupčních aktivit
 • Zpracování a obsluha webových stránek jednotlivých protikorupčních aktivit
 • Odborná poradenství (sw, hw, právní, účetní).

ZA VŠECHNY DARY UPŘÍMNĚ VELMI DĚKUJEME A NESMÍRNĚ SI VAŠÍ OCHOTY VÁŽÍME!