ÚVOD

 

LOGO-LOVEC-KORUPCNIKU-jeden-terc


KORUPČNÍCI JSOU LOVNÁ ZVĚŘ!

 

Cílem projektu je informovat nejen politiky, ale i další osoby v korupcí ohroženém prostředí a také veřejnost, jak účinně reagovat na korupční jednání. Jinými slovy, jak ulovit korupčníka.

Důvod je prostý, žádný protikorupční zákon nemá takovou moc ulovit korupčníka, jako osoba, která se setká s korupčníkem při úvodní fázi korupčního jednání!

 

 

Podporujeme samozřejmě veškeré protikorupční aktivity a díky kvalitním vztahům s našimi signatáři a podporovateli nejen z vrcholné politiky, kterých je víc jak 70, ale i protikorupční elitou v ČR (NFPK a Transparency International) se zaměřujeme na boj s reálnou korupcí a korupčníky. Protikorupční zákony necháváme profíkům z Rekonstrukce státu.

Protikorupční boj nezačíná u legislativy, ale u korupčníků!

Ačkoliv v poslední době se díky mnoha nevládním organizacím roztrhl pytel s protikorupční legislativou, která krkolomně, přesto postupně přechází do praxe, náš projekt přišel jako první s tím, že v rámci protikorupčního boje jsme v nejzákladnější části ještě na začátku a celkový protikorupční boj tak značně pokulhává. Tohle z našeho pohledu skandální zjištění se snažíme řešit. A o co jde?

Čtvrtina politiků dává korupčníkům BEZTRESTNOST!

Náš projekt jako první zjistil, že cca 25% politiků deklaruje protizákonnou reakci na korupční nabídku. Z celkových cca 800 politiků, které jsme oslovili, 80% svou deklaraci na korupční nabídku mlží, odpovídá nekonkrétně, populisticky nebo vůbec. Jen 5% ze všech oslovených deklaruje jednou ze dvou zákonných reakcí, přičemž jedna je naprosto neúčinná. V podstatě jen každý desátý politik ze všech oslovených se hlásí k nejúčinnější protikorupční reakci na korupční jednání vedoucí k dopadení korupčníka a tuto reakci nám potvrdil podepsáním našeho veřejného protikorupčního kodexu Lovce korupčníků!

 

graf.vyseldky.v proc.72015

 

PODPOŘTE LOVCE!

Máte-li zájem, podpořit naší občanskou protikorupční iniciativu jakoukoliv formou, tj. mediální, finanční, dobrovolnou prací či jinou formou, (pro firmy možnost propagace na našich stránkách či na našem Facebooku), kontaktujte nás na emailu: zc.uk1472149706incpu1472149706rokce1472149706vol@k1472149706anahn1472149706aj1472149706

Před odesláním finančního daru si prosím přečtěte Pravidla pro finanční dary.

Případné jednorázové finanční dary v jakékoliv výši můžete zasílat na:

Bankovní účet: Air Bank


 • Číslo účtu: 1458966012

 • Kód banky: 3030

 • Variabilní symbol: 111 (nutno zadat – platí pro finanční dary)

Údaje pro platbu ze zahraničí:


 • IBAN:

 • BIC:

Jakékoliv dotazy na emailu: zc.uk1472149706incpu1472149706rokce1472149706vol@k1472149706anahn1472149706aj1472149706, kde můžeme řešit sepsání darovací smlouvy a další záležitosti.

Za jakoukoliv podporu všem dárcům srdečně děkujeme!

 

Máte-li zájem pomoci naší občanské protikorupční iniciativě prostřednictvím finančního daru, prosíme, přečtěte si následující jednoduchá pravidla.


 • Při daru do tisíce korun českých, vystavujeme darovací smlouvu na žádost dárce. Dárce může požádat o smlouvu na emailu zc.uk1472149706incpu1472149706rokce1472149706vol@k1472149706anahn1472149706aj1472149706 i dodatečně.

 • Při daru ve výši nad tisíc korun českých je sepsaná darovací smlouva nezbytností.

 • V případě zpracování smlouvy bude dárce kontaktován zástupcem iniciativy pro nezbytné údaje do darovací smlouvy, která bude zaslána poštou na adresu dárce k podpisu a následnému zaslání jedné podepsané kopie zpět. Samozřejmě velmi rádi můžeme veškeré záležitosti projednat osobně.

 • Samozřejmostí pro všechny finanční dary, je jejich využití výhradně pro protikorupční aktivity projektu Lovec korupčníků a nákladů spojených s těmito aktivitami.

Údaje pro platbu:

Číslo bankovního účtu pro příjem darů: 1458966012/3030 (Air Bank)

Jako variabilní symbol uveďte prosím „111“, které definuje, že se jedná o finanční dar pro protikorupční aktivity.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno pro potvrzení jména dárce.

Konkrétně se jedná o:


 • Reklama a propagace protikorupčních aktivit

 • Zpracování a obsluha webových stránek jednotlivých protikorupčních aktivit

 • Odborná poradenství (sw, hw, právní, účetní).

ZA VŠECHNY DARY UPŘÍMNĚ VELMI DĚKUJEME A NESMÍRNĚ SI VAŠÍ OCHOTY VÁŽÍME!